Nikola Tesla

Het leven van Nikola Tesla

Nikola Tesla werd geboren in Smiljan, Kroatië, op 10 juli 1856. Tesla was een van de vijf kinderen, waaronder broers en zussen Dane, Angelina, Milka en Marica. Tesla’s belangstelling voor elektrische uitvindingen werd aangewakkerd door zijn moeder, Djuka Mandic, die in haar vrije tijd kleine huishoudelijke apparaten uitvond toen haar zoon opgroeide.

Nikola Tesla

Studies

Na zijn lagere school in Kroatië studeerde hij natuurkunde, techniek en filosofie aan de universiteiten van Graz en Praag in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Na korte tijd in Frankrijk en Duitsland te hebben gewerkt, emigreerde hij in 1884 naar de Verenigde Staten, waar hij een baan kreeg aangeboden bij het bedrijf van Edison in New York. In 1891 werd Tesla genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.

Tesla en Edison

Edison nam Tesla in dienst, en de twee werkten al snel onvermoeibaar naast elkaar om Edisons uitvindingen te verbeteren.

Enkele maanden later gingen de twee uit elkaar vanwege een conflict in hun manier van werken, die door historici wordt toegeschreven aan hun ongelooflijk verschillende persoonlijkheden: Terwijl Edison een machtsfiguur was die zich richtte op marketing en financieel succes, was Tesla allesbehalve commercieel

Het genie dat niet zakelijk ingesteld was

Tesla was in tegenstelling tot Edison niet zakelijk ingesteld. Hij heeft zijn patenten op zijn uitvindingen nooit ten volle benut. In principe hadden deze hem rijk kunnen maken, maar hij had voortdurend problemen met schuldeisers. Een voorbeeld hiervan is toen zijn zakenpartner George Westinghouse in financiële problemen kwam en Tesla zijn lucratieve octrooirechten opgaf om hem te helpen. Op dat moment gingen deze octrooirechten net goed geld opleveren. Steeds meer steden waren van plan om een elektriciteitsnet aan te leggen die gebruikmaakten van zijn uitvindingen.

Tesla verloor dus bijna al zijn inkomstenbronnen, terwijl bij Westinghouse het geld binnenstroomde en de eigenaars hun bedrijf groot maakten met de patenten van Tesla. Vandaag de dag is Westinghouse Electric Company nog steeds een van de grootste elektrotechnische bedrijven ter wereld.

De laatste jaren in het leven van Nikola Tesla

Vanaf ongeveer 1915 had Tesla geen grote investeerders meer achter zich en raakte hij langzaam in de vergetelheid bij het grote publiek. Hij werd wel nog vaak uitgenodigd voor wetenschappelijke conferenties en andere evenementen. Maar deze uitnodigingen sloeg Tesla meestal af.

Tesla stierf in 1943, op 86-jarige leeftijd. Twee dagen na Tesla’s dood nam de Amerikaanse regering (The Office of Alien Property) alle documenten en bezittingen van Tesla in beslag, om te voorkomen dat ze in handen van de vijand zouden vallen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *