Nikola Tesla banner

De droom van Nikola Tesla

De droom van een genie

Tesla’s lang gekoesterde droom was om een bron van onuitputtelijke, schone energie te creëren die gratis was voor iedereen. Hij was fel tegenstander van gecentraliseerde kolencentrales die kooldioxide in de lucht spuwden die mensen inademden. 

Hij geloofde dat onder het aardoppervlak “vloeibare elektrische ladingen” liepen, die, wanneer zij werden onderbroken door een reeks elektrische ontladingen met herhaalde vaste tussenpozen, een onbegrensde energievoorziening zouden genereren door immense elektrische golven met een lage frequentie op te wekken. 

 

Nikola Tesla droom

Een van Tesla’s meest buitengewone experimenten was het overbrengen van elektrische energie over lange afstanden zonder draden of kabels – een prestatie die wetenschappers sindsdien verbijsterd heeft. 

Zijn grootse visie was de mensheid te bevrijden van de lasten van het winnen, pompen, vervoeren en verbranden van fossiele brandstoffen – die hij beschouwde als “zondig afval”. 

Een droom dat in het water viel door hebzucht

De droom van Tesla werd uiteindelijk ten val gebracht door wat hij “onwetende, fantasieloze mensen, verteerd door eigenbelang” noemde. Machtige mannen die de immens winstgevende, low-tech industrieën probeerden te beschermen die zij hun leven lang hadden opgebouwd. 

 De huidige industrie van fossiele brandstoffen, een erfenis uit dat verleden, heeft de afgelopen decennia net zo hard gevochten om dezelfde belangen te beschermen – Luddieten en achterblijvers die bang zijn hun bedrijven te verliezen aan de wind en de zon. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *